De 6 zekerheden van SpeakUp Totaal

1. Gecertificeerd meld- en onderzoekpunt

Met SpeakUp Totaal heb je een volledig gecertificeerd meld- en onderzoekpunt tot je beschikking. Niet alleen het meldplatform waarin cases worden behandeld is volledig gecertificeerd, ook zijn de onafhankelijke zaaksbehandelaren bevoegd tot het onderzoeken en beoordelen van de melding. Hierin onderscheiden we ons van de meestal andere aanbieders die niet zelfstandig (persoonsgericht) onderzoek mogen doen. Hiervoor is namelijk een licentie vereist van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het zonder vergunning laten onderzoeken van meldingen - ook in de beoordelingsfase - is strafbaar.

2. Zeer eenvoudige implementatie

(systeem, beleid en procedure)

Met SpeakUp Totaal wordt het systeem voor je ingericht en hoef je zelf in principe geen beleid en interne procedure meer te ontwikkelen. Wij hebben ervoor gezorgd dat het beleid en de interne procedure helemaal aansluit op het anonieme meldplatform. Je krijgt een unieke organisatiecode (inclusief QR-code) waarmee medewerkers of andere belanghebbenden toegang krijgen tot de unieke en beveiligde meldomgeving waarin een eventuele zaak wordt opgepakt door de onafhankelijke behandelaar. Vrijwel alles is vooraf geregeld, het enige wat je hoeft te doen is een stappenplan te volgen voor interne communicatie en besluitvorming te organiseren. Implementatie is zo dus in een handomdraai geregeld en geeft geen gedoe.

3. Volledig compliant aan de Wet bescherming klokkenluiders

Alle verplichte onderdelen uit de EU-richtlijn en de Wet bescherming klokkenluiders zijn met SpeakUp Totaal ingeregeld. Je bent hiermee gegarandeerd van een loepzuivere invulling van de naleving van Wet in jouw organisatie. We hebben de onafhankelijke beoordeling van meldingen bijvoorbeeld (verplicht) losgekoppeld van de vertrouwenspersoon die de melder bijstaat. De onafhankelijke beoordelaar is neutraal gepositioneerd en bevoegd en competent om meldingen te onderzoeken. Er volgt ook altijd een onafhankelijk advies voor opvolging die wij ook kunnen verzorgen. Je hebt dus nooit gedoe met vinden van een geschikte partij om opvolging te geven aan een melding. Daarbij wordt de hele zaak in een hoog beveiligde omgeving behandeld met alle waarborgen om gevoelige lekken te voorkomen. Je voldoet niet alleen aan alle eisen, maar we bieden je ook de hoogste kwaliteit van dienstverlening waarmee we je dus volledig ontzorgen!

4. Volledige anonimiteit gegarandeerd

Onderzoek wijst uit dat het anoniem kunnen melden van een probleem of misstand, de meldingsbereidheid van betrokkenen significant verhoogd. Dat betekent dat je als organisatie vroegtijdig signalen kunt opvangen en herstellen nog voordat ze escaleren. Het SpeakUp platform is daarom ontwikkeld om volledige anonimiteit van melders te borgen. Niet alleen bij het doen van een melding, maar ook voor een anonieme dialoog. Zo is ook hoor en wederhoor anoniem mogelijk om een steeds beter beeld te krijgen van de aard van de situatie. Deze faciliteit is uniek en lost belangrijke dilemma’s op voor werkgevers om een goed gesprek te hebben met mensen die zich niet veilig genoeg voelen om hun identiteit bekend te maken.

5. Hoogste standaarden voor informatiebeveiliging en privacy

Het SpeakUp platform is beveiligd volgens de hoogste beveiligingsstandaarden (ISAE standaarden) en is AVG (GDPR) proof. Dat betekent dat je geen zorgen hoeft te maken over claims of lekken die schade opleveren voor melders of de organisatie. Alle informatie wordt in een afzonderlijke omgeving beveiligd en alleen de medewerkers die de meldingen beoordelen zijn geautoriseerd om gegevens in te zien en/of om informatie uit onderzoek toe te voegen. Persoonsgegevens worden nooit zonder gerechtvaardigd doel gedeeld.

6. Elke drie maanden een audit volgens ISAE 3000 standaarden

SpeakUp werkt volgens hoogwaardige procedures in een ‘Privacy Information Security Management System (PISMS)’. Dit betekent dat hoge standaarden worden gehanteerd voor hoogwaardig risicomanagement ten behoeve van beschikbaarheid, integriteit en beveiliging van gegevens. Daartoe wordt 3-maandelijks een audit uitgevoerd om het effect en de kwaliteit van het risicomanagement te toetsen. PISMS is onder andere ontworpen overeenkomstig de ISO beveiligingsstandaarden en beheersmaatregelen (ISO 27001 en ISO 27701), Europese privacywetgeving (GDPR) en EuroPriSe certificeren voor IT-producten. Een samenvatting van het totale risicomanagement is desgevraagd beschikbaar voor alle klanten van SpeakUp Totaal.