Wet bescherming klokkenluiders

De wettelijke context


Sinds 2019 is er een nieuwe EU richtlijn die ervoor moet zorgen dat melders van misstanden (klokkenluiders) beter worden beschermd. De oude Wet Huis voor Klokkenluiders is hiermee komen te vervallen en is vervangen door de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. 

 

Dit betekent onder andere dat veel werkgevers een interne meldprocedure moeten inrichten die aan strengere eisen is gebonden. Zij mogen melders niet benadelen (benadelingsverbod) en melders van een misstand mogen deze direct extern melden. Bijvoorbeeld bij het Huis voor klokkenluiders of een toezichthouder. 

Whitepaper Wet bescherming klokkenluiders - SpeakUp Totaal_Pagina_01

Whitepaper

Wet bescherming klokkenluiders

Download onze white paper om alles te weten te komen over;

  • Wat de Wet bescherming klokkenluiders precies inhoudt;
  • Welke eisen worden gesteld aan de interne klokkenluidersregeling;
  • De oplossingen die er zijn en;
  • Hoe je effectief beleid voor de organisatie kunt implementeren.

Veranderingen Wet bescherming klokkenluiders


Klik op een van de afbeeldingen voor de volledige PDF met verder toelichtingen

Wet bescherming klokkenluiders meldprocedures
Wet bescherming klokkenluiders beschermingsmaatregelen

Wie moeten er allemaal voldoen?


Organisaties met 50+ man

Alle bedrijven en organisaties met 50 medewerkers of meer

Wwft-plichtige en financiële sectoren

Alle Wwft-plichtige en financiële instellingen

Burgerluchtvaart

Burgerluchtvaart, martieme arbeid, havenstaatcontrole en off shore gas en olie

Eisen aan de interne meldprocedure


De werkgever moet een adequate klokkenluidersregeling implementeren die bestaat uit effectief beleid en een interne meldprocedure die aan strenge eisen voldoet. De klokkenluidersregeling moet ten minste het volgende bevatten:

Beschrijving

Een beschrijving van wat wordt gezien als een misstand en waarvoor melders worden beschermd.

Vertrouwenspersoon

Inzicht in bij wie men vertrouwelijk advies kan inwinnen over een vermoeden van een misstand, de meldprocedure en het proces (vertrouwenspersoon).

Ontvangstbevestiging

Waarborgen over de ontvangst van meldingen – ontvangstbevestiging binnen 7 dagen – en de opvolging ervan (feedback binnen 3 maanden).

Meldmogelijkheden

Verschillende meldmogelijkheden: schriftelijk, mondeling en/of op locatie.

Onafhankelijke functionaris

Duidelijkheid over bij welke onafhankelijke functionaris (meldpunt) kan worden gemeld en die de melding beoordeelt (en onderzoekt).

Daarnaast gelden voor de nieuwe klokkenluidersregeling de volgende eisen:

Beveiligd register

De identiteit en de persoonsgegevens van melders en/of betrokkenen in de melding moeten worden beschermd in een beveiligd register die aan strenge beveiligingseisen voldoet.

Anoniem meldkanaal

Wwft-plichtige instellingen zijn nu al verplicht tot het instellen van een anoniem meldkanaal voor non-compliance. Binnenkort is dit ook verplicht voor alle bedrijven die onder de Wet bescherming klokkenluiders vallen (EU-richtlijn).

Toestemming

De OR - of anders minimaal de helft van de medewerkers - moet toestemming geven voor de interne procedure (consent). Medewerkers mogen de interne procedure ook afdwingen bij de kantonrechter.

Externe instanties

De werkgever maakt kenbaar bij welke externe instanties kan worden gemeld (direct extern melden mag vanaf nu altijd meteen).

Klokkenluidersregeling beschikbaar

De werkgever stelt de klokkenluidersregeling en de interne meldprocedure schriftelijk en elektronisch beschikbaar aan het personeel.

Meldkanaal voor Wwft-plichtige instellingen


Alle Wwft-plichtige instellingen moeten – ongeacht hun omvang – aan de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders voldoen. Zij zijn bovendien al verplicht tot het instellen van een anoniem meldkanaal. Naast de EU richtlijn zelf - onder verwijzing naar de 4e anti-witwasrichtlijn - is dit terug te vinden in artikel 20a van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

 

Volgens de nieuwe EU-richtlijn wordt een inbreuk op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering gezien als een (ernstige) schending van het Unierecht. Daarom is via de EU richtlijn bepaald dat een meldkanaal van het nationale recht (de Wwft) ook minimaal aan de eisen uit de EU-richtlijn moet voldoen.

 

Het anonieme meldkanaal moet onderdeel zijn van het risicobeleid van de Wwft-plichtige instelling. Als instellingen hieraan niet voldoen is dit strafbaar gesteld omdat men dan niet ook voldoet aan de Wwft-vereiste. De toezichthouder kan een dwangsom of hoge boetes opleggen (tot € 1.000.000,-). Dat is bepaald in art. 29, art. 30 en art. 31 van de Wwft en in art. 13, lid 1 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector).

Whitepaper

Download vrijblijvend onze whitepaper wet bescherming klokkenluiders! Daar vind u alle nodige informatie rondom de wet.

Stuur maar op!

Kop koffie?

Samen kijken wat SpeakUp Totaal voor u kan betekenen? Dat kan! Kom gerust een keer langs voor een kop koffie, dan kijken we er samen naar.

Ja, doen we!

Gratis demo!

Geïnteresseerd en klaar voor de volgende stap? Plan dan nu vrijblijvend een gratis demo! We laten u graag alles zien.

Ik plan hem gelijk in!