Over ons

Visie


In alle organisaties zijn integriteitsrisico’s aanwezig en overal kunnen misstanden of integriteitsschendingen ontstaan. De meeste signalen van misstanden komen aan het licht door melders. Het is voor elke organisatie daarom belangrijk om voorbereid te zijn op signalen of meldingen en daartoe een adequaat meldkanaal in te richten. Deze kunnen dan snel worden opgepakt, nog voor ze kunnen escaleren. 

 

Mensen die veilig hun zorgen kunnen uiten over hun werk of het functioneren van de organisatie, houden organisaties scherp op de kwaliteit en hun integriteit. Zij dragen bij aan een maatschappelijk verantwoorde manier van werken en een duurzame toekomst voor de organisatie.

 

Wij bieden daarvoor de best mogelijke ondersteuning en zijn daarin marktleider. Met het best beveiligde (anonieme) meldplatform en hoogwaardige onafhankelijke opvolging, voldoen organisaties niet alleen aan de Wet, zij beschermen hun organisatie en hun werknemers ook tegen problemen die ernstige schade kunnen opleveren.

Missie


Voor alle organisaties die dat zelf niet goed kunnen organiseren, zijn we een onafhankelijk meld- en onderzoekspunt zodat mensen altijd hun serieuze zorgen kunnen uiten. We maken het werkgevers en werknemers zo gemakkelijk mogelijk om hun SpeakUp-ambities te realiseren en om te voldoen aan alle wettelijke eisen. Dat doen we zodanig dat iedereen zich comfortabel voelt met de oplossing. Onze ondersteuning is van wereldklasse en voor een betaalbare prijs.

Samenwerkingspartners


Ons team


Kristy van der Heijden

Gecertificeerd externe vertrouwenspersoon

Ruim 11 jaar heb ik voor verschillende grote organisaties in het sociaal domein gewerkt. Ik heb daarbij voornamelijk met kwetsbare en complexe doelgroepen gewerkt. Dat deed ik onder andere in de rol van ambulant clientbegeleider, trainer, sociotherapeut en later als consulent. Mijn hart ligt nog steeds bij het werken met mensen en tegenwoordig werk ik als extern vertrouwenspersoon.

 

Het menselijk gedrag en de gedachten en patronen die daarachter schuilgaan hebben mij altijd enorm gefascineerd. Vanuit die interesse heb ik gaandeweg verschillende opleidingen gevolgd. Ik weet uit eigen ervaring hoeveel impact het kan hebben als je je niet veilig voelt op het werk en hoe waardevol het kan zijn om dit in vertrouwen te kunnen bespreken met iemand van buitenaf.

 

Ik geloof in de kracht van echte aandacht. In gesprek met een werknemer luister ik met álle aandacht, zónder oordeel. Ik breng rust in een gesprek en help anderen om gedachten te ordenen en vanuit een ander perspectief naar de situatie te kijken. Als vertrouwenspersoon help ik zowel de werkgever én werknemer bij het bouwen aan een open en veilige werkomgeving.

Kristy van der Heijden
Martijn-van-de-Westelaken zwart wit

Martijn van de Westelaken

Gecertificeerd onderzoeker en onafhankelijke behandelaar van meldingen

Met meer dan 20 jaar ervaring en gespecialiseerd in compliance, integriteit en het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek, help ik bedrijven en organisaties met het vormgeven van een veilig werk- en meldklimaat.

 

Misstanden en integriteitsschendingen hebben een behoorlijke impact zowel op medewerkers als de organisatie als geheel. Als onafhankelijk functionaris werk ik intensief samen met andere specialisten en onderzoekers om meldingen van misstanden en integriteitsschendingen zorgvuldig te behandelen en te streven naar de best mogelijke oplossing. Daarnaast help ik vooral ook om problemen in de toekomst te voorkomen, door het creëren van een meer open en integriteitsbewuste cultuur.

 

Een veilig werk- en meldklimaat is essentieel voor alle bedrijven en organisaties om succesvol en toekomstbestendig te blijven. Dus wat er ook gebeurt, of het nu gaat om fraude, belangenverstrengeling, machtsmisbruik of (seksuele) intimidatie, ik sta klaar om te helpen om de risico’s te beheersen, te verbeteren en problemen effectief op te lossen.  

Eugenie Kemperman

Gecertificeerd extern vertrouwenspersoon & HR-professional

Met meer dan dertig jaar werkervaring op het gebied van Human Resource Management, geloof ik in de kracht van een sociaal veilige en integere werkomgeving. Overal waar een situatie van macht en afhankelijkheid is kan ongewenst en grensoverschrijdend gedrag ontstaan én kunnen we het samen proberen te voorkomen.

 

Ik zie vertrouwen niet zo maar als actiepuntje op HR beleid. Vertrouwen is bepalend voor succes. Zonder een veilige basis is het onmogelijk om mensen zich te laten ontwikkelen. Het geeft mensen het gevoel erbij te horen, moedigt ze aan om hun mening te uiten en gemaakte fouten openlijk te bespreken. Het leidt tot aantoonbare verbetering in eigenaarschap, samenwerking, leren, creativiteit en presteren. Ik wil graag bijdragen aan die veiligheid, dat is waarom ik me ontwikkeld heb in de rol van vertrouwenspersoon.

 

Als Vertrouwenspersoon heb ik een goed gevoel voor gedrag van mensen, voor onderlinge verhoudingen en organisatiecultuur en ik doorgrond situaties die ongewenste omgangsvormen kunnen veroorzaken. Verder ben ik makkelijk te benaderen, kan ik goed luisteren en vertrouwen scheppen.

foto Eugenie website
Steef-de-Vries zwart wit

Steef de Vries

Gecertificeerd onderzoeker en onafhankelijke beoordelaar van meldingen

Ik heb ruim 25 jaar ervaring opgedaan als onderzoeker van misstanden en grensoverschrijdend gedrag. Daarbij heb ik ook met veel slachtoffers van lichte en zware misstanden gesproken. In verschillende cases heb ik onderzoek gedaan naar situaties waarbij juist werkgevers of leidinggevenden werden benadeeld of (onterecht) werden beschuldigd.

 

In mijn werk heb ik geleerd dat een verhaal altijd twee kanten heeft en mensen situaties verschillend beleven. Daarom is objectief en onafhankelijk onderzoek naar feiten van groot belang. Hoor en wederhoor zijn essentieel en ik ben van mening dat je met een zorgvuldig uitgevoerd onderzoek de feiten moet laten spreken.

 

Als onafhankelijk onderzoeker en financieel forensisch expert help ik mensen zo goed mogelijk door een realistische kijk op zaken te bevorderen. Een prettige en professionele samenwerking met collega's en alle betrokkenen is voor mij heel belangrijk om te zorgen voor een hoge kwaliteit en om zo voor alle partijen tot bevredigende resultaten te komen.

Saskia Welhuis

Compliance professional en gecertificeerd extern vertrouwenspersoon

Met 30 jaar ervaring in de financiële industrie in Nederland en op Curaçao heb ik mij de afgelopen 15 jaar ontwikkeld tot Compliance professional. Klantintegriteit, medewerkerintegriteit en organisatieintegriteit waren daarbij de rode draad. Ik heb bij meerdere financiële instellingen intensief ervaring opgedaan met Wwft-gerelateerde hersteltrajecten. Het multi-disciplinaire karakter van deze projecten en het diverse en soms complexe stakeholder veld zijn elementen waar ik me thuis bij voel.

 

Ook het opzetten en professionaliseren van de Compliance functie, het adviseren van organisaties bij het (verder) borgen van kennis en een integere cultuur, en het helpen opstellen en uitrollen van (nieuw) beleid zijn zaken waar ik mij de afgelopen jaren met plezier mee heb bezig gehouden.

 

Als mens ben ik resultaatgericht, heb ik oog voor menselijke verhoudingen en ben ik organisatiesensitief. Ik communiceer makkelijk op verschillende niveaus binnen een organisatie alsook met (externe) toezichthouders. Recent ben ik als extern vertrouwenspersoon gecertificeerd. Menselijk gedrag ligt ten grondslag aan de integriteit van organisaties en dat maakt het Compliance – werkveld en het werk als vertrouwenspersoon zo enorm boeiend.

Foto Saskia zwart wit
Foto Jeroen ten Brummelhuis zwart wit

Jeroen ten Brummelhuis

Forensisch registeraccountant

Ik heb ruim 25 jaren ervaring in de (inter)nationale controle-, onderzoeks- en adviespraktijk en ben gespecialiseerd in onder andere financial forensics en compliance.

 

Als forensisch registeraccountant houd ik me bezig met het onderzoeken van feiten op het gebied van financieel-economische criminaliteit zoals verschillende verschijningsvormen van fraude, witwassen en corruptie. Hierbij werk ik veelal in multidisciplinaire teams. In dit verband ondersteun ik - waar nodig - bij het onderzoeken van serieuze meldingen en geef ik advies voor herstel.

 

Een van mijn belangrijkste vaardigheden is dat ik snel kan schakelen tussen zowel medewerkers-, management- als directieniveau. Ik voel me thuis in complexe omgevingen met meerdere stakeholders en daarbij ben ik resultaatgericht en heb ik een praktische hands-on-mentaliteit.

 

Ik ben een geboren en getogen Hengeloër. Mijn persoonlijkheid is extravert, gedreven en gericht op waarden, normen en effectiviteit.

Amber van den Hout

Ervaren arbeids- en organisatiepsycholoog - conflictbemiddelaar

De afgelopen 20 jaar heb ik een brede kennis en ervaring opgedaan op het gebied van (de ontwikkeling) van mensen, functies en organisaties. Ik werkte als assessment adviseur voor een drietal adviesbureaus in opdracht voor overheid en bedrijfsleven en heb functies als consultant, loopbaanadviseur en branchecoördinator vervuld. In 2011 heb ik mijn eigen bureau opgericht waarmee ik uiteenlopende opdrachten uitvoer.

Ik ben arbeids- en organisatiepsycholoog en Registerpsycholoog NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Mijn ervaring gaat van het ontwikkelen en afnemen van assessments tot het geven van trainingen en van coaching en loopbaanbegeleiding tot conflictbemiddeling. Vanuit alle kennis en ervaring heb ik inmiddels goed zicht op de invloed van persoonlijkheid, gedrag en intelligentie op het effectief uitoefenen van functies binnen organisaties, waardoor ik zowel opdrachtgevers als werknemers hierover kan adviseren. Daarbij heb ik een sterke affiniteit met het vraagstuk integriteit.

Ik sta bekend om mijn betrokkenheid, onderzoekende mentaliteit, organiserend vermogen en kritische blik. Ik denk mee met de behoeften van opdrachtgevers en ben zeer gemotiveerd om bij te dragen aan het waarborgen van een veilig en integer werkklimaat.

Amber Zw